Saradnja

 

 

Održavanje vatrogasnih jedinica je veoma skupo, a u uslovima u kojima jesmo i stanju vozila i opreme, čija je starost u proseku 30 godina, Vatrogasnim jedinicama je neophodna pomoć lokalnih organavlasti i nama srodnih organizacija.


Osnovno opremanje jedinica je u ingerenciji Ministarstva unutrašnjih poslova tj. Sektora za zaštitu i spasavanje, ali pošto su jedinice u provinciji na nižem stepenu prioriteta u odnosu na jedinice u većim centrima u Srbiji, onda ova naša uspešna saradnja sa organima lokalne samouprave još više dobija na težini i važnosti.


Drugim rečima, da nam nije pomoći lokalne samouprave, funkcionalnost jedinice bi bila znatno smanjena a sredstva koja smo dobili od njih su nam značajno pomogla da održimo nivo spremnosti i kvalitet usluga koje pružamo.


U proteklih par godina, na teritoriji opštine Apatin, ističu se u pružanju finansijske pomoći :LOKALNA SAMOUPRAVA 

- remont dve stabilne pumpe na navalnim vozilima
- kupovina leđnog sistema za impulsno gašenje "IFEX"
- dva klima uređaja za prostorije VSO
- kompletan remont kompresora visokog pritiska (neophodan za punjenje boca na izolacionim      aparatima)
- renoviranje prizemlja našeg objekta i povećanje funkcionalnosti istog
- kupovina digitalnog fotoaparata za potrebe inspekcijske službe
- kupovina ručnih reflektorskih lampi
- generalna popravka motora komandnog vozila
- kupovina 10 mlaznica "MG" - univerzal
- kupovina 3 telefonska aparata sa identifikacijom poziva
- instalacija novog nadzemnog hidranta sa zimskim ventilom
- uvođenje kablovske TV, u saradnji sa KDS "Instel inžinjering" - om
- konstantna pomoć u troškovima održavanja


OPŠTINSKI VATROGASNI SAVEZ


- davanje na upotrebu računara starije generacije
- kupovina InkJet štampača
- kupovina 2 para vatrogasnih rukavica
- kupovina mini električne peći za kuvanje
- kupovina TV aparata i DVD plejera