Organizacija

 

 

 

Sistem rada vatrogasnih jedinica je manje-više isti u celom svetu, pa je tako i kod nas posao organizovan u četiri smene koje traju po 12 sati (12-24-12-48) i normalno odvija se svih 365 dana u godini.

Brojnost ljudstva u smenama zavisi od veličine formacije, a pošto smo mi u Apatinu Odelenje vatrogasne čete u Somboru, tako da nas po važećoj sistematizaciji trenutno ima 12+1 (ovaj 1 je komandir).
Hijerarhijsko ustrojstvo je zasnovano na ustrojstvu policije što konkretno znači da imamo činove i funkcije.Vatrogasno spasilačko odelenje (u daljnjem tekstu VSO) ima svog komandira, a svaka smena vođu grupe. Zadatak komandira, između ostalog je da koordinira radom svih smena, a vođe grupa su odgovorni za rad u smeni kako na intervencijama tako i u samom objektu.
U ovako malobrojnim jedinicama poput naše svi vatrogasci bez obzira na funkciju i čin obavljaju sve poslove zajednički, a to znači da u trenucima kad nema intervencija rade na održavanju objekta, vozila, skupne i lične opreme, kao i na stručnom usavršavanju i sticanju fizičke kondicije.