Oprema

 

Sve sprave, pribor i alati kojima se služe vatrogasne jedinice i kojima su one redovno snabdevene nazivaju se “vatrogasna oprema”.

Vatrogasna oprema se deli na:

- ličnu
- zajedničkuPod ličnom opremom vatrogasaca podrazumeva se sve ono što oni na sebi nose prilikom intervencija. Zajedničkom opremom opremljena je vatrogasna jedinica kao celina, tj. skupnom opremom služe se vatrogasci zajednički prilikom vežbi i požara, kao i pri svim ostalim zajedničkim radovima.

LIČNA OPREMA

- uniforma
- zaštitno odelo
- šlem
- čizme ili duboke cipele
- radni opasač sa sekiricom
- ručna baterijska lampa

ZAJEDNIČKA OPREMA

- sprave i oprema za gašenje (creva, mlaznice, razdelnice, spojke, međumešalice...)
- sprave za penjanje (vatrogasne lestve i užad)
- oprema za spasavanje (uskočni jastuk)
- zaštitne sprave i oprema (izolujući aparati za disanje i sl.)
- tehnička oprema ( hidrauličke makaze, motorne testere za drvo , beton i metal...)
- sprave za osvetljenje (agregati, reflektori...)

Ovo je ono što mi posedujemo. Oprema za profesionalne jedinice je danas postala veoma sofisticirana i skupa a nabavka iste zavisi isključivo od finansijskih mogućnosti a ne od realnih potreba jedinice.