O nama

 

Područna vatrogasno spasilačka jedinica u Apatinu, deluje u sklopu MUP-a Republike Srbije i kao takvo specijalizovano je za poslove gašenja i zaštite od požara, spašavanje ljudi i materijalnih dobara, kao i za pružanje pomoći u svim ostalim vanrednim situacijama.

Na ovim poslovima deluje kako neposredno ( 24-časovnim dežurstvom i prisustvom u četiri smene stručno osposobljenih radnika, upotrebom raspoložive tehnike i opreme), tako i preventivno uz saradnju sa inspekcijskom službom odseka za vanredne situacije u Somboru.


 

Adresa

Republika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Sektor za vanredne situacije
Odeljenje sektora za vanredne situacije u Somboru

 


PVSJ ApatinAdresa: Nova bb , 25260 Apatin

Telefoni:

-dežurni : 025/772-233
-193
-komandir : 025/773-424
-fax : 025/772-233

-Email : apatinskivatrogasci@gmail.com