Intervencije

 

vežbe

 

Od strane predavača Odseka zaštite od požara i spasavanje i operativaca VO u Apatinu, a po planu i programu Ministarstva RS, redovno se izvodi teoretska i praktična obuka, kao i vežbe i provera psihofizičkih sposobnosti.

 

Prorađuju se operativne karte i vrše obilasci preduzeća, a u cilju praktične obuke izvode se vežbe tj. simulacije gašenja požara na raznim objektima, postupanje sa toksičnim i agresivnim materijama, evakuacija ljudi, spašavanje pri saobraćajnim nesrećama i sl.

 

intervencije

 

Dežurna smena na intervenciju izlazi po prijemu dojave po danu za 30 sec, a noću za 1 min.To praktično znači da u zavisnosti od vrste prijavljenog događaja, odgovarajuće vozilo sa odgovarajućom opremom za to vreme kreće iz jedinice i upućuje se na lice mesta. U isto vreme poziva se sledeća smena koja je u aktivnoj pripravnosti (permanenciji) da dodju od kuće, kako bi bili u jedinici i po potrebi došli u pomoć ili izašli na sledeću eventualnu intervenciju.

Dojava može biti : telefonska (najčešće), lična, i od strane dežurnog operativca Policijske stanice.

 

Svaka intervencija je posebna i specifična, znači ne postoji tipska, a uspešnost iste zavisi od mnogo faktora kao što su na primer : pravovremena dojava, primena odgovarajuće taktike, pravilna upotreba opreme i sredstava, posedovanje iste, iskustvo i sposobnost vatrogasaca i sl.

 

Osnovna podela intervencija u kojima mi učestvujemo izgleda ovako :

 

Podela po vrsti događaja

 

- požari

- tehničke intervencije

- tehničke intervencije u saobraćaju

- ostale intervencije

 

Podela po mestu dešavanja

 

- na stambenim zgradama

- na poslovnim zgradama

- na pomoćnim objektima

- na otvorenom prostoru

- na dimnjacima

- na parkiralištima ili garažama

- na školama ili vrtićima

- na trgovinskim ili zanatskim radnjama

- na magacinima ili skladištima

- na saobraćajnicama

 

Podela po mestu svojine

 

- na privatnim objektima

- na državnim objektima

- na inostranim objektima