Vektorska grafika

 

 


  VEKTORSKA GRAFIKA   ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling) je način prikazivanja slike pomoću geometrijskih oblika kao što su tačke, linije, krive i poligoni, a koji su zasnovani na matematičkim jednačinama. Prednosti ovakvog načina crtanja nad rasterskom grafikom:

 

- Mala količina informacija omogućuje mnogo manju veličinu datoteke

- Mogućnost približavanja (zoom) bez gubitka na kvaliteti

- Sve ove informacije su zapamćene i mogu se kasnije mijenjati, to znači da micanje, razmjeravanje, okretanje i popunjavanje itd. ne smanjuje kvalitet crteža kao kod rasterske slike

 

Za razliku od rasterskih (bitmap) slika, vektorski format je višestruko upotrebljiviji jer omogućava štampu na bilo kom formatu, sa izuzetnom lakoćom i prilagodljivošću, zbog čega je neprikosnoven u kreiranju i čuvanju logotipa.

 

U najrasprostranjenije programe, koji su u potpunosti kompatiblni i u stanju su da sačuvaju vektorski format, spadaju Adobe Illustrator, Corel Draw,  Inkscape, Macromedia Freehand i drugi. Koliko god da se radi na unapređivanu pomenutih programa, nije moguće postići fotorealističnost, što je ujedno i jedina, velika mana vektorskog prikaza.

 

Najpoznatiji vektorski formati su EPS, AI, SVG, PDF, itd.