Osnovno o požaru

 

 

70% požara izazvano je NEZNANJEM I NEPAŽNJOM

. NEISPRAVNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE izazvale su 30% požara.

. NAJUGROŽENIJI DEO STANA JE KUHINJA

Česte su pojave POŽARA U SPAVAĆIM SOBAMA KOJE IZAZIVAJU PUŠAČI

. POŽARI SE ČESTO DEŠAVAJU U PODRUMIMA i uzročnici su stradanja osoba zbog ulaska u zadimljeno stepenište i onda kada nije potrebno napuštanje stanova.

. NE PANIČITE ako je požar u podrumu, bićete bezbedni ako ostanete u svojim domovima, stavite mokre krpe na ivice vrata i otvorite prozore.

Ugljen- monoksid (CO) je OTROVAN GAS, rezultat je nepotpunog sagorevanja, lakši je od vazduha i PRVO POPUNJAVA GORNJE SLOJEVE prostorija.

BIĆETE BEZBEDNIJI AKO

. NE PARKIRATE VOZILA na saobraćajnicama i prilazima predviđenim za interventna vozila.

. RAŠČISTITE PODRUME od nepotrebnih i vatro-opasnih materija.

Stalno držite SLOBODNE PROLAZE i protivpožarna stepeništa za bezbednu evakuaciju.

. OSPOSOBITE HIDRANTE, postavite aparate za gašenje početnih požara i obučite se da rukujete njima.

OBAVEZNO UPAMTITE

U SLUČAJU POŽARA POZOVITE VATROGASCE NA TELEFON 93- i bez panike saopštite:

Šta gori .

.Tačno mesto požara: ulica i broj, telefon sa koga pozivate

Ima li ugroženih osoba

Ako je dojava sa mobilnog telefona obavezno reći ime naselja gde je izbio požar !!!

Obavezno sačekajte vatrogasce i objasnite im raspored prostorija BIĆEMO EFIKASNIJI

Ukoliko sami preduzimate nešto obavezno UPAMTITE:

Vodom ne smete gasiti električne uređaje i instalacije,zapaljive tečnosti,masti,ulja,smole,maziva.

Oni se gase aparatima za gašenje požara sa prahom (S) ili ugljen-dioksidom(CO2)

Kod požara u visokim zgradama ZA SPAŠAVANJE NIKADA NE KORISTITE LIFT.

obavestite vatrogasce „93“ od komšije

bežite u pognutom ili puzećem položaju, dim je uvek pri plafonu.

stavite na usta vlažnu krpu.

ne otvarajte vrata naglo, ako su topla ne otvarajte ih, već obložite ivice vrata mokrim krpama.

izađite na terasu i sačekajte vatrogasce.

zatvorite sva vrata za sobom.

nikada se ne vraćajte u stan da spašavate imovinu i životinje jer vatrogasci imaju opremu za ulaz u zadimljeni prostor.

POZOVITE „93“